Intakeformulier

Heeft u aangegeven in aanmerking te willen komen voor een behandeling bij Allure by Nancy?
Dan wordt u verzocht dit formulier van te voren en naar waarheid in te vullen.


Is er bij u sprake van:*Behandeling geen probleem maar alertheid geboden.
**Behandeling wordt afgeraden